Rekisteri­seloste

Rekisterin nimi

Kaamos Climbing Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitäjä

Kaamos Climbing Oy

Y-tunnus 3353182-8

Kallisenhaara 3 b 5

90400 Oulu

info@kaamosclimbing.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuukka Peteri

info@kaamosclimbing.fi

046 902 5955

Rekisterin käyttötarkoitus

Kaamos Climbing Oyn (myöhemmin pelkkä Kaamos) jäsenrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden laskuttamiseen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palvelujen kehittämiseen ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin.

Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • Olet antanut meille kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esim. kun ostat palveluitamme tai rekisteröidyt palveluun, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja
 • Syntyvät palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun kirjaudut palveluun tehdäksesi varauksen, asioidessasi verkkokaupassamme tai olemalla meihin yhteydessä muilla tavoin, kuten sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisessa mediassa
 • Saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä, kuitenkaan rajaamatta lähteitä vain edellä mainittuihin.

Henkilötietoja ei koskaan ole pakko antaa, mutta se voi rajata mahdollisuuttamme tarjota palveluitamme.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja/ tai tuotetta sekä tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja – kiellot, joissain tapauksissa ikä ja asiointikieli.
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset.
 • Palvelumme käytössä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivujemme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuiltamme kerätyt tiedot
 • Muut tapauskohteisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella kuten tarvittaessa palvelun tuottamiseen tarvittavaa tietoa esim. erityisruokavaliot

Valvonta

Turvallisuussyistä ja rikosten estämiseksi meillä voi olla valvontakameroita toimitiloissamme. Voimme myös turvallisuus- tai muusta vastaavasta syystä seurata lokia kiipeilykäynneistä.

Tietojen suojaus

Asiakasrekisteriin pääsy on suojattu vain henkilökunnan tiedossa olevilla salasanoilla. Salasanoilla on suojattu kaikki koneet ja laitteet joissa on asiakasrekisterin ja kassajärjestelmään pääsy. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Rekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.

Tämän lisäksi asiakasrekisteriin on pääsy järjestelmätoimittajalla (Webkulkuri oy)

Tietojen käsittelyn kesto

Asiakastiedot säilyvät rekisterissä yrityksen toiminta-ajan tai kunnes asiakas pyytää niiden poistamista rekisteristä.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen

käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitellyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

Yhteydenotot

Voit esittää tätä selostetta koskevat kysymykset ja yhteydenotot kirjallisesti tai henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle.

Muutokset rekisteriselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.